Son Dakika
18 Şubat 2019 Pazartesi

Baro, Çocuk Hakları Günü’nde şiddete dikkat çekti

21 Kasım 2017 Salı, 23:01
Sakarya Barosu Çocuk Hakları Merkezi 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü için bir etkinlik düzenledi. Sakarya Barosu Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Avukatlar çocukları ile birlikte katıldı.

SAKARYA

Sakarya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Elif Erdem Düzgün tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü nedeni ile bir basın açıklaması paylaşılan etkinlik DramaArt oyuncuları tarafından Çocuğa Yönelik Şiddete dikkat çekmek için hazırlanan tiyatral gösteri ile devam etti.

ÇOCUKLAR KENDİ HAKLARI İÇİN SAHNEDEYDİ

Çocuk haklarına, özellikle de çocuğa yönelik şiddete dikkat çekebilmek ve farkındalık yaratabilmek için hazırlanan gösteri öncesinde yaptığı basın açıklaması ile kamuoyuna seslenen Av. Elif Erdem Düzgün “Bugün sergilenecek olan kısa Mim gösterisi ile herkesin empati yapmasını diliyoruz.” dedi.

Sakarya Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak bu güne kadar pek çok vakada hakları ihlal edilen ve desteğe ihtiyacı olan çocukların yanlarında yer aldıklarını ve destek verdiklerini ifade eden Av. Elif Erdem Düzgün bundan sonra da aynı şekilde hukuki destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, yasal düzenlemeler kadar yasaları uygulayanların ve toplumun vicdanlı olması gerektiğine dikkat çeken Av. Elif Erdem Düzgün: “2005 yılında yürürlüğe giren Çocuk Koruma Kanununun amacına uygun şekilde işlerlik kazanabilmesi ve Korunma ihtiyacı olan çocuklar için öngörülen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin sağlıklı işlemesi için halen kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak etkin bir altyapı oluşturulması gerekmektedir. Eğitim kurumlarında öğretmenlerin ve idarecilerin sadece eğitim ve öğretim değil, çocuk hakları konusunda da hassas olmaları ve saptadıkları çocuk hak ihlallerini yetkili mercilere iletmede etkin rol oynamaları gerekmektedir. Suçu Sürüklenen Çocukların, suça sürüklendikten sonra cezalandırılması değil, rehabilite edilerek yeniden suç işlemesinin önüne geçecek tedbirlerin belirlenmesi devletin bu husustaki temel politikası olmalıdır.” dedi.

Sakarya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Elif Erdem Düzgün tarafından paylaşılan basın açıklamasının tam metni şu şekilde:

Tarihte en geniş katılımlı insan hakları belgesi olarak tanımlanan  Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde  kabul edilmiştir.  20 kasım günü  1989 yılından beri dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır. Din, dil, ırk, cinsiyet ve sosyal statüye bakılmaksızın çocukların güvenli ve sağlıklı koşullarda barınması ilkeleri üzerine kurulan sözleşme, uluslararası platformda mutabakata varılmış, değiştirilmesi mümkün olmayan standartları ve yükümlülükleri içermektedir.

Çocuk Hakları Sözleşmesi ve sonrasında kurulan BM Çocuk Hakları Komisyonu’nun tüm çalışmalarına rağmen, bugün çocuklar hâlâ toplumun istismara en açık ve savunmasız grubunu teşkil etmektedir.

Bugün hala dünya üzerinde bir çok çocuk ; yoksulluk ortamında yaşam savaşı vermekte, fiziksel veya psikolojik istismara uğramakta, eğitim hakkı elinden alınmakta, çocuk yaşta evlendirilmekte, çalıştırılmakta, suça sürüklenmekte, çatışma ve savaş ortamlarında hayatını kaybetmektedir. Ne yazık ki  kötü şartlarda yaşayan bu çocukların bir kısmı da ülkemizde bulunmaktadır. Çocukları koruyucu hükümler içeren uluslararası sözleşmeler ve  iç hukuk kanun metinleri tek başına yeterli değildir. Zira yasal düzenlemeler kadar, yasaları uygulayanların ve  toplumun vicdanlı olması önemlidir. Ayrıca 2005 yılında yürürlüğe giren Çocuk Koruma Kanununun amacına uygun şekilde işlerlik kazanabilmesi ve Korunma ihtiyacı olan çocuklar için öngörülen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin sağlıklı işlemesi için halen kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak etkin bir altyapı oluşturulması gerekmektedir.  Eğitim kurumlarında öğretmenlerin ve idarecilerin sadece eğitim ve öğretim değil, çocuk hakları konusunda da hassas olmaları  ve saptadıkları çocuk hak ihlallerini yetkili mercilere iletmede etkin rol oynamaları gerekmektedir. Suçu Sürüklenen Çocukların, suça sürüklendikten sonra cezalandırılması değil, rehabilite edilerek yeniden suç işlemesinin önüne geçecek tedbirlerin belirlenmesi devletin bu husustaki temel politikası olmalıdır. Zira bir çocuk suç işlediğinde cezalandırmak değil, yeniden suç işlemesine engel olacak tedbirleri almak kaybolacak bir çocuğun topluma kazandırılması demek olacaktır.

Biz Sakarya Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak bugüne kadar elimizden geldiğince hakları ihlal edilen ve desteğe ihtiyacı olan çocukların yanında yer aldık ve bundan sonra da aynı şekilde hukuki destek vermeye devam edeceğiz. Maalesef çalışmalarımızda en sık karşılaştığımız vakalar çocuğa fiziksel ve psikolojik şiddet ve cinsel istismar vakaları olduğundan bu yıl 20 kasımda DramaArt oyuncuları ve Yasemin Hacıeyüpoğlu Akyüz’ün de desteğiyle toplumun dikkatini Çocuğa Yönelik Şiddete çekmek ve bu anlamda bir farkındalık yaratmak istedik. Bugün sergilenecek olan kısa Mim gösterisinde izleyen herkesin empati yapmasını diliyoruz.

Çocukların en temel hakkı olan çocuk olma haklarının elinden alınmadığı, çocuklara hak ettikleri değerin ve sevginin verildiği bir gelecek dileklerimizle Sakarya Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak tüm çocukların 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününü kutlarız.

 

SAKARYA BAROSU

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ BAŞKANI

ELİF ERDEM DÜZGÜN

 

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz