Son Dakika
20 Şubat 2019 Çarşamba

MARKA, 10.500.000 TL’lik destek verecek

30 Ocak 2016 Cumartesi, 17:01

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), 2016 yılı proje teklif çağrıları kapsamında bölgedeki kar amacı güden ve gütmeyen kuruluşların bölgesel gelişmeye ivme kazandıracak projeleri için toplamda 10.500.000 TL destek verileceği mali destek programlarına ilişkin olarak; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinde “Bilgilendirme Toplantıları” gerçekleştirdi.

Toplantıya Doğa Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Yönetim Kurulu üyeleri Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, işadamları ve İllerde buluna kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, İllerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatlar yöneticileri ve çalışanları katıldı.

2014-2023 Bölge Planı

Kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, yerel potansiyeli harekete geçirmek, proje ve faaliyetlere sağlanacak mali ve teknik destekler ile kurum ve kuruluşların proje üretme ve yönetme kapasitesini geliştirmek, Doğu Marmara TR42 Bölgesi’nin yatırım imkânlarını iç ve dış yatırımcılara tanıtmak suretiyle Bölge’nin, ulusal kalkınma planı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalar çerçevesinde rekabet gücünü artırmak, ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirmek amacı ile 2014-2023 Bölge Planı kapsamında 3 ayrı Mali Destek Programına çıkıyor.

Projelere 1 Şubat 2016 tarihinden itibaren alınmaya başlanılacak olup, başvuruların sistemde tamamlanması için son tarih 8 Nisan 2016 saat 23.59 ve proje başvuru dosyalarının teslim edilmesi için son tarih 15 Nisan 2016 saat 17.00 olarak belirlenmiştir.

Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Genel amacı, makina imalat sektöründe ithal edilen ve yüksek katma değerli ürünlerin bölgede üretilerek, bölgede yaratılan katma değerin artırılması ve ithalata olan bağımlılığın azaltılmasının sağlanmasıdır.

Programın Öncelikleri
1. İthal ikame veya ihraç potansiyeli yüksek makina imalatının desteklenmesi,
2. Makina imalatında kullanılan ve ithal bağımlılığı olan yüksek teknoloji ara mamullerin üretilmesi,

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak
Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 3.500.000 TL’dir. Ajans, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı
Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
• Asgari tutar: 30.000 TL
• Azami tutar: 400.000 TL

Kimler Başvurabilir?
• KOBİ statüsündeki işletmeler
• Kar amacı güden kooperatifler/birlikler

Uygun Başvuru Sahipleri ve Ortakları
• Başvuru tarihi itibarıyla kurulmuş, tescil edilmiş olması,
• Merkez, Faaliyet/Üretim yerinin ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesi’ndeki Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova illerinden birisinde kayıtlı olması.

Proje Süresi ve Uygulama Yeri
Projelerin uygulanması için asgari süre 6 ay, azami süre ise 12 ay olarak belirlenmiştir. Projeler, ajansın faaliyet gösterdiği Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerini kapsayan TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir.

Örnek Proje Konuları
• İthal ikame veya ihraç potansiyeli olan orta-yüksek teknoloji düzeyinde makina imalatı,
• Makina imalatında kullanılan ve dışa bağımlılığı olan ara mamullerin ve yazılımların üretimi

Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Genel amacı, üretim altyapılarının güçlendirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.

Programın Önceliği
Bölgenin öne çıkan imalat ya da hizmet sektörlerinde, işbirliği ve ihtisaslaşma yoluyla yenilikçilik (inovasyon) kapasitesini artırmaya yönelik fiziki altyapıların oluşturulması programın önceliğidir.

Program kapsamında özel sektörün ortak kullanımına yönelik,
• tasarım,
• uygulama,
• prototip geliştirme,
• test,
• kalibrasyon,
• yaratıcılık,
• mükemmeliyet ve
• yenilikçilik, gibi alanlarda işbirliği merkezleri oluşturulup, altyapı yatırımları yapılabilir.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak
Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 3.500.000 TL’dir. Ajans, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı
Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
• Asgari tutar: 75.000 TL
• Azami tutar: 700.000 TL

Kimler Başvurabilir?
TR42 Bölgesinde bulunan; Odalar ve Borsalar, Organize Sanayi Bölgeleri, Üniversiteler, Kamuya ait Araştırma Merkezleri, Enstitüler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Yerel Yönetimler, STK’lar, Birlikler ve Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler uygun başvuru sahipleridir.

Proje Süresi ve Uygulama Yeri
Projelerin uygulanması için asgari süre 12 ay, azami süre ise 24 ay olarak belirlenmiştir. Projeler, ajansın faaliyet gösterdiği Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerini kapsayan TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir.

Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Genel amacı, turizmin çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve bölgedeki turizm potansiyelinin değerlendirilmesidir.

Programın Önceliği
1. Tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi ve bu mirasın değerlendirilmesini sağlayacak şekilde altyapının geliştirilmesi
2. Turizm çeşitliliğinin arttırılması ve turizm tesis ve hizmet altyapısının iyileştirilmesi
3. Yenilikçi turizm yönetiminin sağlanması

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak
Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 3.500.000 TL’dir. Ajans, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı
Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
• Asgari tutar: 75.000 TL
• Azami tutar: 700.000 TL

Kimler Başvurabilir?
TR42 Bölgesinde bulunan;
• Valilikler,
• Kaymakamlıklar,
• İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri,
• Belediyeler,
• İl Özel İdareleri,
• Birlikler ve Odalar

Proje Süresi ve Uygulama Yeri
Projelerin uygulanması için asgari süre 12 ay, azami süre ise 24 ay olarak belirlenmiştir. Projeler, ajansın faaliyet gösterdiği Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerini kapsayan TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz