Son Dakika
12 Şubat 2019 Salı

İşbaşı eğitim programı nedir ?

27 Ocak 2016 Çarşamba, 16:44

İşkur tarafından işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak yürütülen aktif işgücü piyasası programlarından birisi olan İşbaşı Eğitim Programı ile ilgili sıkça sorulan soruları sizin için derledik.

1- İşbaşı eğitim programı nedir ?

İşkur tarafından işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak yürütülen aktif işgücü piyasası programlarından birisi olan İşbaşı Eğitim Programı, Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde, sahip oldukları mesleki bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini sağlamayı amaçlayan bir işi başında öğrenme programıdır.

2- Program ile neler amaçlanmaktadır ?

Programın temel amacı mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılması, ayrıca nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri yerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkanı sağlamaktır.

3- Programdan hangi işverenler yararlanabilirler ?
Mevcut düzenlemeler kapsamında;
– 4857 sayılı İş Kanunu veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/a. Maddesine tabi olarak en az iki sigortalı çalışanı bulunan

– Kuruma Kayıtlı işverenler, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler, kamunun payının % 50 ‘nin altında olduğu iktisadi teşekküller vb. işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.
4- İşverenler programa nasıl başvuru yapabilirler ?

Belirlenen şartları sağlayan işverenler, İŞKUR tarafından kendilerine tahsis edilen iş ve meslek danışmanları veya görevlendirilecek personel aracılığı ile yada doğrudan il müdürlüklerine / hizmet merkezlerine giderek taleplerini iletebilirler.

5- Programa katılacak kişiler nasıl belirlenir ?

Program düzenlemek isteyen işverenler programa katılacak kişileri doğrudan kendileri seçerek program düzenleyebilirler. Eğer işverenler tarafından program düzenlenecek kişiler bulunamamışsa ve İŞKUR’dan katılımcı talep edilmişse kendilerinin talep etmiş olduğu özel şartları taşıyan kişiler arasından işverene yönlendirilen katılımcı adaylarından işveren istediğini seçerek program düzenleyebilirler.

6- Programın süresi ne kadardır ?

İşbaşı eğitim programı en fazla 160 fiili gün olarak düzenlenebilir. Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftada 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir.

7- Programın işverene faydaları nelerdir ?

İşverenler, programa katılan işsizlere ve üniversite öğrencilerine işi öğreterek istihdam etmek istedikleri kişiyi işbaşında görme ve mesleki deneyim ve becerilerinin gelişip gelişmediğini gözlemleme şansına sahip olmakta ve bu sayede işçi arama maliyetlerinden kurtulmakta ve zaman kazanmaktadırlar.

8- Programın katılımcıya faydaları nelerdir ?

İşbaşı eğitim programı katılımcılara eğitim aldıkları mesleklte veya başka bir alanda mesleki deneyim ve beceri kazanma şans sunmaktadır. Program süresine bağlı olarak katılımcılara net asgari ücret düzeyinde (1300 TL) gelir elde etme imkanı da verilmektedir. Halen günlük 50 TL zaruri gider ödemesi İŞKUR tarafından yapılmaktadır

9- Programa katılan kişilerin istihdam edilmesi durumunda sağlanan teşvikler nelerdir ?

31.12.2016 tarihine kadar, başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan, 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan program sonrasında üç ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler, imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay, diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile SGK işveren primi İşsizlik sigortası fonundan karşılanmaktadır.
30 yaşından büyüklerin istihdam edilmesi durumunda ise, katılımcının cinsiyetine göre 6 aydan 30 aya kadar işveren sigorta primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.
Ayrıca, programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkanı getirilmektedir.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz